Komplet talerzy drewnianych bukowych

Numer katalogowy:

812,813

(812) komplet talerzy drewnianych 6 szt mały

(813) komplet talerzy drewnianych 6 szt duży