Mieszadło gastronomiczne

Numer katalogowy:

88

700 x 85 mm (88)