31,31A -
Wałek do ciasta ruchomy lub stały

Wałek do ciasta ruchomy lub stały

31 - wałek do ciasta ruchomy 200x60 mm
31A - wałek do ciasta stały 200x60 mm