Samolot Boeing

Numer katalogowy:

Samolot Boeing (507)

Zabawki z drewna, samolot